Kehtivad alates 16.11.2020

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad kaupade ja teenuste ostmisel e-poest aadressil Hubasus.ee (edaspidi: e-pood). Kauba müüja on Hubasus OÜ (edaspidi: müüja), tegutsemisaadressiga: Kalda, Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, registrikood 14110229, tel. 53 583 167, e-posti aadress: info@hubasus.ee Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Hubasus OÜ e-poest ostmisel.
1.2 Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades need aadressil:
http://hubasus.ee/hubasus/muugitingimused/ Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3 Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4 Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE VORMISTAMINE

2.1 Tellimust saab e-poes esitada nii sisse logides kui külalisena.
2.2 Klient valib tooted ja paneb need ostukorvi. Toodete puhul, mis nõuavad lisa täpsustamist, lisab klient märkuste lahtrisse täpsustused. Kui toode vajab lisatäpsustusi, on sellekohane info toote juures.
2.3 Klient muudab kohaletoimetamise viisi üksnes juhul kui ostab ainult neid tooteid, mille juures on vastav info (ja veendub, et kaup mahub pakiautomaati). Kõigi teiste toodete korral jätab selle tegemata (toodetele lisandub kulleri tasu ja pakk saabub soovitud aadressile).
2.4 Klient lisab arvelduse andmed ja kinnitab tellimuse. Seejärel saabub kliendi e-mailile tellimuse arve.
2.5 Klient tasub arve pangaülekandega arvel toodud Hubasus OÜ kontole. Klient kontrollib enne arve tasumist, et andmed ja soov vastab tegelikkusele.
2.6 Kliendi ja müüja vaheline müügileping jõustub pärast arvel toodud summa täies mahus lekumist müüja kontole.
2.7 Klient saab müüjalt e-mailile tellimuse täitmise info (tähtaja jt.) pärast tellimuse vormistamist ja makse laekumist müüja kontole.

3. KAUBA HIND JA ARVELDAMINE

3.1 Kõikide kaupade hinnad e-poes on toodud eurodes. Kaupadele ei lisandu käibemaksu, kuna Hubasus OÜ ei ole käibemaksukohuslane.
3.2 Klient tasub kaupade ja kohaletoimetamise eest ettemaksuna täies ulatuses oma panga turvalises keskkonnas.
3.3 Kaupade eest, mida ei ole võimalik komplekteerida, tagastatakse raha 14 päeva jooksul.
3.4 Kohaletoimetamise tasu on fikseeritud, seda võib muuta vaid juhul kui toote juures on vastav info ja kättetoimetamise viis.
3.5 Valides kohaletoimetamise tasu 0.00 eurot on klient kohustatud kaubale ise järele tulema (valikud p. 4.5 ja 4.6)
3.6 Kaupa ei panda teele enne arve täies mahus laekumist.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1 Kaupade kohaletoimetamise valikuteks on: kulleriga soovitud aadressile, lähim pakiautomaat, cargobus esindus või käest-kätte.
4.2 Järeletulemise valikuteks on: Viljandimaa (käest-kätte) ja Cargobus esindus
4.3 Kohaletoimetamise tasu kujuneb paki mõõtmete ja kliendi soovi kombinatsioonist.
4.4 Klienti teavitatakse komplekteerimise päeval. Tellimus saadetakse teele 1-2 päeva pärast komplekteerimist. Kliendil on võimalus kättesaamise kuupäeva muuta sellest müüjat teavitades.

4.4 Kauba kohaletoimetamine kulleriga
4.4.1 Kaup saabub 1-2 päeva pärast kullerile üleandmist juhul kui paki komplekteerimise päev on esmaspäev kuni kolmapäev.
4.4.2 Neljapäeval ja reedel komplekteeritud kaup saabub hiljemalt järgmise nädala teisipäeval.
4.4.3 Ülemõõdulised pakid saabuvad 1. nädala jooksul pärast komplekteerimist.
4.4.4 Saartele on kauba saabumise aeg 1-2 nädalat, Klienti teavitatakse.
4.4.5 Kuller helistab paki saabumise päeval ette.
4.4.6 Klient ei saa kullerfirma tööplaanidest tulenevalt valida kättesaamise kellaaega.
4.4.7.Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaup kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, hoiustatakse see kullerteenuse laos 1 nädal, kuhu on kliendil kohustus pakile järele minna.

4.5 Kauba kohaletoimetamine Cargobus esindusse
4.5.1 Klient saab kauba kätte esindusest selle lahtioleku aegadel isikut tõendava dokumendi esitamisel (pakk on nimeline).
4.5.2 Klient maksab kohaletoimetamise eest kaubale järele minnes vastavalt Cargobus hinnakirjale.
4.5.3 Cargobus esindused, hinnakiri ja lahtiolekuajad on leitavad aadressilt: https://www.cargobus.ee/ee Klient kontrollib sealt enne järele minekut vajaliku info.

4.6 Kauba kohaletoimetamine lähimasse pakiautomaati
4.6.1 Kaup saabub 1-2 päeva pärast komplekteerimist kui komplekteerimise päev on esmaspäev-kolmapäev.
4.6.2 Kaup saabub hiljemalt järgmise nädala teisipäeval kui kauba komplekteerimise päev on neljapäev või reede.
4.6.3 Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
4.6.4 Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
4.6.5.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kohaletoimetamise tasu ei hüvitata. Kaup tagastatakse müüjale.

4.7 Kauba kohaletoimetamine käest-kätte
4.7.1 Kauba üleandmine käest-kätte lepitakse kokku hiljemalt komplekteerimise päeval.
4.7.2 Kauba saab kätte kahepoolselt kokkulepitud ajal ja kohas Viljandimaal.

4.8 Kauba kontrollimine
4.8.1 Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult tooteid kahjustamata.
4.8.2 Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt müüjat teavitada.
4.8.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

5.1 Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, punkt 4.8.2), teavitades müüjat kirjalikult e-mailile.
5.2 Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul – alates teavitamisest.
5.3 Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient.
5.4 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud või rikkunud.
5.5.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile toodete ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
5.6 Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

6. KAUBA VAHETAMINE

6.1 Kliendil on õigus kaupa ümber vahetada samaväärse vastu, teavitades soovist kirjalikult. Kallima või soodsama toote vastu kahepoolsel kokkuleppel, sel juhul kompenseeritakse müügihinna vahe.
6.2 Müüja teavitab uue, samaväärse toote valmimise tähtaja. Klient kohustub seda aktsepteerima.
6.3 Klient kannab vahetamisega seonduvad kohaletoimetamise kulud.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul pärast tellimuse kättesaamist ehk esitama pretensiooni.
7.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@hubasus.ee
Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu. Müüja kontrollib ostu sooritamise.
7.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
7.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

8. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
8.2 Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
8.2.1 e-poes esitatud tellimuse täitmine;
8.2.2 e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
8.2.3 kliendi päringutele vastamine;
8.2.4 õigustatud huvi;
8.2.5 tarbijaharjumuste uurimine;
8.2.6 müügistatistika koostamine;
8.2.7 e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

8.3 Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.4 E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.
8.5 E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.
8.6 Kliendil on igal ajal õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist kirjaliku soovi alusel.
8.7 Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.